طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ، طراحی و اجرای غرفه ، طراحی و اجرای غرفه بانک ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه نمایشگاهی ، قیمت اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی و اجرای غرفه ، قیمت طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه ، قیمت اجرای غرفه
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سال 1394 بانک صادرات

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت می نماید. غرفه سال 1394 بانک صادرات ایران در نمایشگاه بانکداری نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس می باشد.
مشاهده
طراحی و اجرای غرفه ، طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ، طراحی و اجرای غرفه بانک ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه نمایشگاهی ، قیمت اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی و اجرای غرفه ، قیمت طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه ، قیمت اجرای غرفه
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سال 1393 بانک صادرات

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت می نماید. غرفه سال 1393 بانک صادرات ایران در نمایشگاه بانکداری نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس می باشد.
مشاهده
طراحی و اجرای غرفه بانک ، طراحی و اجرای غرفه ، طراحی غرفه نمایشگاهی ، اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه نمایشگاهی ، قیمت اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی و اجرای غرفه ، قیمت طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی ، قیمت طراحی غرفه ، قیمت اجرای غرفه
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه بانک مرکزی ایران

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه بانک
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت مینماید. غرفه بانک مرکزی در نمایشگاه کتاب نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس میباشد.
مشاهده
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان ، بازسازی مبلمان اداری ، تجهیز مبلمان اداری ، مبلمان اداری ، قیمت مبلمان اداری ، خرید مبلمان اداری ، فروش مبلمان اداری ، قیمت بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی مبلمان اداری ، قیمت تجهیز مبلمان اداری
گالری پروژه ها

بازسازی و تجهیز مبلمان اداری مدیر عامل برج سپهر

قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.بازسازی و تجهیز مبلمان اداری اتاق مدیر عامل بانک صادرات ایران – برج سپهر نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.
مشاهده
تجهیز مبلمان اداری ، مبلمان اداری ، قیمت مبلمان اداری ، خرید مبلمان اداری ، فروش مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان ، بازسازی مبلمان اداری ، قیمت بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی مبلمان اداری ، قیمت تجهیز مبلمان اداری
گالری پروژه ها

تجهیز مبلمان اداری موسسه آموزش زبان

قبل
بعدی
تجهیز مبلمان اداری 

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری شامل کانتر و کمد های موسسه آموزش زبان را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
تجهیز مبلمان اداری استانداری
گالری پروژه ها

بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری البرز

قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوارکوب ها، کف، سقف کاذب، تجهیز مبلمان اداری استانداری و پارتیشن بندی استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
بازسازی دکوراتیو لابی ، بازسازی دکوراتیو ، قیمت بازسازی دکوراتیو ، دکوراتیو ، قیمت دکوراتیو ، تجهیز مبلمان اداری ، قیمت تجهیز مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی و تجهیز مبلمان اداری
گالری پروژه ها

بازسازی دکوراتیو لابی استانداری البرز

قبل
بعدی
بازسازی دکوراتیو لابی

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوار ها و کف و سقف کاذب دکوراتیو  و تجهیز مبلمان اداری لابی و کانتر اطلاعات استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
گالری پروژه ها

ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران

قبل
بعدی

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد ، تجهیز مبلمان اداری ، و پارتیشن بندی، دیوارکوب پروژه ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران در 3 طبقه اداری طراحی و اجرا نماید.

مشاهده
کانتر اطلاعات ، کانتر ، قیمت کانتر ، خرید کانتر ، کانتر منشی ، مبلمان اداری ، بازسازی مبلمان اداری ، تجهیز مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی و تجهیز مبلمان اداری
گالری پروژه ها

کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران

قبل
بعدی
کانتر اطلاعات 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.
مشاهده
سالن کنفرانس ، طراحی سالن کنفرانس ، طراحی و اجرای سالن کنفرانس ، دکور سالن کنفرانس ، قیمت طراحی سالن کنفرانس ، قیمت دکور سالن کنفرانس ، مبلمان اداری ، بازسازی مبلمان اداری ، تجهیز مبلمان اداری ، بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی و تجهیز مبلمان اداری ، قیمت بازسازی مبلمان اداری ، قیمت تجهیز مبلمان اداری
گالری پروژه ها

سالن کنفرانس سرپرستی شمال تهران بانک صادرات ایران

قبل
بعدی
سالن کنفرانس

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طراحی و اجرا نماید.سالن کنفرانس سرپرستی شمال تهران بانک صادرات ایران نمونه ای از این دست پروژه ها است که شامل طراحی و اجرای دیوارکوب ، سقف کاذب و میز های کنفرانس و سیستم صوتی و تصویری کنفرانس میباشد.
مشاهده