طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سال 1394 بانک صادرات

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت می نماید. غرفه سال 1394 بانک صادرات ایران در نمایشگاه بانکداری نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس می باشد.
مشاهده
طراحی و اجرای غرفه
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی سال 1393 بانک صادرات

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت می نماید. غرفه سال 1393 بانک صادرات ایران در نمایشگاه بانکداری نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس می باشد.
مشاهده
طراحی و اجرای غرفه بانک مرکزی ایران
گالری پروژه ها

طراحی و اجرای غرفه بانک مرکزی ایران

قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه بانک
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت مینماید. غرفه بانک مرکزی در نمایشگاه کتاب نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس میباشد.
مشاهده
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری مدیر عامل برج سپهر
گالری پروژه ها

بازسازی و تجهیز مبلمان اداری مدیر عامل برج سپهر

قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.بازسازی و تجهیز مبلمان اداری اتاق مدیر عامل بانک صادرات ایران – برج سپهر نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.
مشاهده
تجهیز مبلمان اداری موسسه آموزش زبان
گالری پروژه ها

تجهیز مبلمان اداری موسسه آموزش زبان

قبل
بعدی
تجهیز مبلمان اداری 

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری شامل کانتر و کمد های موسسه آموزش زبان را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری البرز
گالری پروژه ها

بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری البرز

قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوارکوب ها، کف، سقف کاذب، تجهیز مبلمان اداری استانداری و پارتیشن بندی استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
بازسازی دکوراتیو لابی استانداری البرز
گالری پروژه ها

بازسازی دکوراتیو لابی استانداری البرز

قبل
بعدی
بازسازی دکوراتیو لابی

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوار ها و کف و سقف کاذب دکوراتیو  و تجهیز مبلمان اداری لابی و کانتر اطلاعات استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.
مشاهده
ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران
گالری پروژه ها

ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران

قبل
بعدی

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد ، تجهیز مبلمان اداری ، و پارتیشن بندی، دیوارکوب پروژه ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران در 3 طبقه اداری طراحی و اجرا نماید.

مشاهده
کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران
گالری پروژه ها

کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران

قبل
بعدی
کانتر اطلاعات 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.
مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.