قبل
بعدی
طراحی و اجرای غرفه بانک
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا در زمینه طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی فعالیت مینماید. غرفه بانک مرکزی در نمایشگاه کتاب نمونه ای از این دست پروژه های شرکت آبادیس میباشد.