قبل
بعدی
کانتر اطلاعات 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.کانتر اطلاعات سرپرستی شمال بانک صادرات ایران نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.