قبل
بعدی
تجهیز مبلمان اداری 

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری شامل کانتر و کمد های موسسه آموزش زبان را طراحی و اجرا نموده است.