قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری استانداری
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوارکوب ها، کف، سقف کاذب، تجهیز مبلمان اداری استانداری و پارتیشن بندی استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.