قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری 
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه و مدیریت بانک صادرات ایران را طی 15 سال فعالیت خود طراحی و اجرا نماید.بازسازی و تجهیز مبلمان اداری اتاق مدیر عامل بانک صادرات ایران – برج سپهر نمونه ای از این دست پروژه ها می باشد.