قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری
شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی و تجهیز مبلمان اداری حدوداٌ 300 شعبه بانک صادرات ایران را طراحی و اجرا نماید. نمونه ای از پروژه های انجام شده در تصاویر بالا دیده میشود.