قبل
بعدی

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد ، تجهیز مبلمان اداری ، و پارتیشن بندی، دیوارکوب پروژه ساختمان مرکزی کارگزاری بانک صادرات ایران در 3 طبقه اداری طراحی و اجرا نماید.