قبل
بعدی

ارتفاع استاندارد میز کارمندی

ارتفاع استاندارد میز کار اداری از زمین بین 75 تا 88 سانتی متر، پایه های آن قابلیت تغییر استاندارد ارتفاع میز کارمندی و ارتفاع میز کار اداری را داشته باشد تا هر کارمند بسته به شرایط فیزیکی خود بتواند این میز اداری را تنظیم نماید، طول میز کارمندی بین 90 تا 250 سانتی متر بسته به نوع استفاده متفاوت می باشد.

به طور کلی حداقل طور برای میز کارشناسی باید 1200 میلیمتر و حداقل عرض برای ابعاد میز کارمندی باید 800 میلی متر باشد. طول 1600 میلی متر و عرض 800 میلی متر توصیه می شود. طول و عرض سطح کار میز کارمندی بهتر است مضربی از 100 میلی متر باشد.

همچنین مارا در ترب و ایمالز دنبال کنید