ارتفاع استاندارد میز منشی چگونه است؟
ارتفاع استاندارد میز منشی چگونه است؟

ارتفاع استاندارد میز منشی چگونه است؟

ابعاد تمامی میز های استاندار منشی به ترتیب:

•              طول استاندارد میز منشی: 180سانتی متر

•              عرض استاندارد میز منشی: 140سانتی متر

•              ارتفاع استاندارد میز منشی: 75سانتی متر

راه هایی برای دست یافتن به ارتفاع مورد نظر میز منشی

ممکن است شما قادر به تعویض میز منشی از جانب فروشنده نباشید، پس در این صورت شما باید از راه های دیگری برای دست یافتن به ارتفاع ایده آل میز منشی خوداستفاده کنید. اولین راه این است اگر ارتفاع میز شما کم است با تعویض پایه های میز و جایگزین کردن آن با پایه هایی که که قابلیت کم و زیاد کردن ارتفاع میز را دارد ارتفاع میز منشی خود را انتخاب کنید. راه دوم استفاده از صندلی ارگونومیک است. شما با جایگزین کردن صندلی ارگونومیک به جای صندلی های معمولی می توانید ارتفاع صندلی تان را متناسب با ارتفاع میز هماهنگ کنید.

نکته مهم: در بالابردن ارتفاع صندلی که حتما باید ذکر کنیم این است که حتما با انجام این کار از زیر پایی های طبی متحرک استفاده کنید تا وضعیت صحیحی پاهایتان داشته باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

لطفا از محصولات ما دیدن کنید.