عوامل موثر در فروش مبلمان اداری
ارتفاع استاندارد میز منشی

ابعاد تمامی میزهای استاندار منشی به ترتیب:

  • طول استاندارد میز : 180 سانتی متر
  • عرض استاندارد میز : 140 سانتی متر
  • ارتفاع استاندارد میز : 75 سانتی متر
میز کارمندی رکتیکال تیپ 503 ، میز کارمندی ، میز ، خرید میز ، فروش میز ، میز اداری ، قیمت میز ، قیمت میز اداری

ممکن است شما قادر به تعویض میز منشی از جانب فروشنده نباشید، پس در این صورت شما باید از راه های دیگری برای دست یافتن به ارتفاع ایده آل میز منشی خوداستفاده کنید.

  • اولین راه این است اگر ارتفاع میز شما کم است با تعویض پایه های میز و جایگزین کردن آن با پایه هایی که که قابلیت کم و زیاد کردن ارتفاع میز را دارد ارتفاع میز منشی خود را انتخاب کنید.
  • راه دوم استفاده از صندلی ارگونومیک است. شما با جایگزین کردن صندلی ارگونومیک به جای صندلی های معمولی می توانید ارتفاع صندلی تان را متناسب با ارتفاع میز هماهنگ کنید.

همچنین مارا در ترب و ایمالز دنبال کنید