ارتفاع استاندارد میز مطالعه

ارتفاع استاندارد میز و صندلی مطالعه ، برای میز مطالعه باید طول میز را بین 150 تا 70 سانتی‌متر در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید برای عمق صفحه میز عددی بین 60 تا 70 سانتی متر در نظر بگیرید.

ارتفاع میز از زمین باید بین 77 تا 73 سانتی‌متر باشد و در صورتی که نیاز دارید از پایه یا چرخ استفاده کنید باید ارتفاع چرخ یا پای را به ارتفاع میز اضافه کنید. ضخامت مناسب صفحه میز مطالعه حداقل 16 میلی‌متر است و در صورت تمایل می‌توانید به صفحه را به صورت دوبله بسازید که ضخامت آن به 32 میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند.

150 – 70 سانتی‌متر

60 – 75 سانتی‌متر

77 – 73 سانتی‌متر

میز کارمندی شیدر تیپ 504F

اندازه میز اداری و اندازه میز مطالعه با توجه به جثه هر فرد تعیین می‌شود؛ بنابراین باید مدلی را تهیه کنید که هنگاهی که پشت آن می‌نشینید؛ به شانه و دست‌هایش فشاری وارد نشود. میز مطالعه‌ای مناسب است که وقتی پشت آن می‌نشیند، بدون اینکه به بدن فشار اضافی وارد شود، دست‌ها روی میز قرار بگیرند؛ به صورتی که مچ و آرنج در امتداد هم باشند و آرنج و بازو یک زاویه حدود 110 درجه ایجاد کند.

اگر ارتفاع میز انتخابی شما از این استاندارد کوتاه‌تر باشد، دست‌ها به سمت پایین آویزان و در نتیجه سر و گردن اذیت می‌شود. اگر هم از این حالت بلندتر باشد باعث می‌شود که شانه بالاتر قرار بگیرد که باز هم در دراز مدت باعث درد کتف و شانه می‌شود.

همچنین مارا در ترب و ایمالز دنبال کنید