ارتفاع استاندارد میز مطالعه

ارتفاع استاندارد میز و صندلی مطالعه ، برای میز مطالعه باید طول میز را بین 150 تا 70 سانتی‌متر در نظر بگیرید . همچنین می‌توانید برای عمق صفحه میز عددی بین 60 تا 70 سانتی متر در نظر بگیرید .

ارتفاع میز از زمین باید بین 77 تا 73 سانتی‌متر باشد و در صورتی که نیاز دارید از پایه یا چرخ استفاده کنید باید ارتفاع چرخ یا پای را به ارتفاع میز اضافه کنید . ضخامت مناسب صفحه میز مطالعه حداقل 16 میلی‌متر است و در صورت تمایل می‌توانید به صفحه را به صورت دوبله بسازید که ضخامت آن به 32 میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند .

150 – 70 سانتی‌متر

60 – 75 سانتی‌متر

77 – 73 سانتی‌متر

میز کارمندی شیدر تیپ 504F

اندازه میز اداری و اندازه میز مطالعه با توجه به جثه هر فرد تعیین می‌شود ؛ بنابراین باید مدلی را تهیه کنید که هنگاهی که پشت آن می‌نشینید ؛ به شانه و دست‌هایش فشاری وارد نشود . میز مطالعه‌ای مناسب است که وقتی پشت آن می‌نشیند ، بدون اینکه به بدن فشار اضافی وارد شود ، دست‌ها روی میز قرار بگیرند ؛ به صورتی که مچ و آرنج در امتداد هم باشند و آرنج و بازو یک زاویه حدود 110 درجه ایجاد کند .

اگر ارتفاع میز انتخابی شما از این استاندارد کوتاه‌تر باشد ، دست‌ها به سمت پایین آویزان و در نتیجه سر و گردن اذیت می‌شود . اگر هم از این حالت بلندتر باشد باعث می‌شود که شانه بالاتر قرار بگیرد که باز هم در دراز مدت باعث درد کتف و شانه می‌شود .

همچنین مارا در ترب و ایمالز دنبال کنید