پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005 ، پارتیشن دو جداره ویوپَن ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005 :
پارتیشن دو جداره ویوپن به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره ویوپن با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره ویوپَن 3005
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن ویوپن تیپ بسته

3005-C

270 cm13.2 cm180 – 90 cmتماس بگیرید

3005-C

پارتیشن ویوپن تیپ بلند

3005-T

210 cm13.2 cm180 – 90 cmتماس بگیرید

3005-T

پارتیشن ویوپن تیپ کوتاه

3005-S

140 cm13.2 cm180 – 90 cmتماس بگیرید

3005-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006 ، پارتیشن دو جداره رکتیکال ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006 :
پارتیشن دو جداره رکتیکال به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره رکتیکال با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره رکتیکال 3006
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن رکتیکال تیپ بسته

3006-C

270 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3006-C

پارتیشن رکتیکال تیپ بلند

3006-T

210 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3006-T

پارتیشن رکتیکال تیپ کوتاه

3006-S

140 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3006-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن تک جداره سینگل 3101 ، پارتیشن تک جداره سینگل ، پارتیشن تک جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن تک جداره ، فروش پارتیشن تک جداره ، قیمت پارتیشن تک جداره
پارتیشن

پارتیشن تک جداره سینگل 3101

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن تک جداره سینگل 3101 :
پارتیشن تک جداره سینگل به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن تک جداره سینگل با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن تک جداره سینگل 3101
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن تک جداره سینگل 3101
سینکرو - گردوئی
پارتیشن تک جداره سینگل 3101
سفید - والیس
پارتیشن تک جداره سینگل 3101
پلاتین - پاین 4
پارتیشن تک جداره سینگل 3101
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن تک جداره سینگل 3101
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن سینگل تیپ بسته

3101-C

270 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3101-C

پارتیشن سینگل تیپ بلند

3101-T

210 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3101-T

پارتیشن سینگل تیپ کوتاه

3101-S

140 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3101-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007 ، پارتیشن دو جداره پاتینا ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره پاتینا 3007

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره پاتینا 3007 :
پارتیشن دو جداره پاتینا به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره پاتینا با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره پاتینا 3007
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007 پارتیشن اداری
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007 پارتیشن اداری
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره پاتینا 3007
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن پاتینا تیپ بسته

3007-C

270 cm13.2 cm180-90 cmتماس بگیرید

3007-C

پارتیشن پاتینا تیپ بلند

3007-T

210 cm13.2 cm  cm 180-90تماس بگیرید

3007-T

پارتیشن پاتینا تیپ کوتاه

3007-S

140 cm13.2 cmcm 180-90تماس بگیرید

3007-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره میسترو 3004 پارتیشن اداری
پارتیشن

پارتیشن دو جداره میسترو 3004

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره میسترو 3004 :
پارتیشن دو جداره میسترو به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره میسترو با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره میسترو 3004
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره میسترو 3004
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره میسترو 3004
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره میسترو 3004
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره میسترو 3004
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره میسترو 3004
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن میسترو تیپ بسته

3004-C

270 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید

3004-C

پارتیشن میسترو تیپ بلند

3004-T

210 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید

3004-T

پارتیشن میسترو تیپ کوتاه

3004-S

140 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید

3004-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره دوئت 3003 ، پارتیشن دو جداره دوئت ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره دوئت 3003

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره دوئت 3003 :
پارتیشن دو جداره دوئت به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره دوئت با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره دوئت 3003
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره دوئت 3003
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره دوئت 3003
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره دوئت 3003
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره دوئت 3003
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره دوئت 3003
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن دوئت تیپ بسته3003-C 270 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید

3003-C

پارتیشن دوئت تیپ بلند

3003-T

210 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید

3003-T

پارتیشن دوئت تیپ کوتاه

3003-S

140 cm13.2 cm 90 cmتماس بگیرید

3003-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002 ، پارتیشن دو جداره سیمپل ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره سیمپل 3002

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره سیمپل 3002 :
پارتیشن دو جداره سیمپل به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن دوجداره سیمپل با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره سیمپل 3002
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن سیمپل تیپ بسته

3002-C

270 cm13.2 cmcm 180تماس بگیرید

3002-C

پارتیشن سیمپل تیپ بلند

3002-T

210 cm13.2 cmcm 180تماس بگیرید

3002-T

پارتیشن سیمپل تیپ کوتاه

3002-S

140 cm13.2 cmcm 180تماس بگیرید

3002-S

محصولات هم خانواده

مشاهده
پارتیشن دو جداره مدست 3001 ، پارتیشن دو جداره مدست ، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن ، خرید پارتیشن ، فروش پارتیشن ، قیمت پارتیشن ، پارتیشن اداری ، خرید پارتیشن دو جداره ، فروش پارتیشن دو جداره ، قیمت پارتیشن دو جداره
پارتیشن

پارتیشن دو جداره مدست 3001

قبل
بعدی
کاربرد پارتیشن دو جداره مدست 3001 :
پارتیشن دو جداره تیپ مدست به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این پارتیشن حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
پارتیشن های دوجداره مدست با سه تیپ ارتفاعی مختلف، جداکننده ای سبک و مدولار است که عایق صوتی و حرارتی مناسبی برای آسایش پرسنل فضاهای مختلف اداری میباشد. همچنین تعویض پنل و شیشه و پرده های آن بدون دمونتاژ امکان پذیر است. فضای کافی بین دوجداره امکان عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را فراهم می آورد.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


پارتیشن دو جداره مدست 3001
سینکرو - ماهگونی
پارتیشن دو جداره مدست 3001
سینکرو - گردوئی
پارتیشن دو جداره مدست 3001
سفید - والیس
پارتیشن دو جداره مدست 3001
پلاتین - پاین 4
پارتیشن دو جداره مدست 3001
پاین 11 - پاین 9
پارتیشن دو جداره مدست 3001
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
پارتیشن مدست تیپ بسته

3001-C

270 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید3001 – C
پارتیشن مدست تیپ بسته

3001-C

210 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید3001 – C
پارتیشن مدست تیپ بسته

3001-C

140 cm13.2 cm90 cmتماس بگیرید3001 – C

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.