میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005H

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005H :
میزهای کارگروهی H ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل H دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی H ویو1005H-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1005H-400
میز کارگروهی H ویو1005H-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1005H-360
میز کارگروهی H ویو1005H-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1005H-320
میز کارگروهی H ویو1005H-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1005H-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005T

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005T :
میز های کارگروهی T ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل T دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی T ویو1005T-200320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1005T-200
میز کارگروهی T ویو1005T-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1005T-180
میز کارگروهی T ویو1005T-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1005T-160
میز کارگروهی T ویو1005T-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1005T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005P :
میز کارگروهی P ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1005P-400
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1005P-360
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1005P-320
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1005P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده