میز کارشناسی ویو تیپ 405L
ویو, میز کارشناسی

میز کارشناسی ویو تیپ 405L

قبل
بعدی
کاربرد میز کارشناسی ویو تیپ 405L :
میز کارشناسی ویو به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد.طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر میز برای قرارگیری 5 کشو همراه با امکان قفل شدن در اندازه های متفاوت جهت قرارگیری لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد درب دار برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
سینکرو - ماهگونی
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
سینکرو - گردوئی
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
سفید - والیس
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
پلاتین - پاین 4
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
پاین 11 - پاین 9
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
بیاض - ونگه
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
میز کارشناسی ویو تیپ 405L
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارشناسی ویو405-R220160 cm78 cm80 cm220 cmتماس بگیرید405-L220
میز کارشناسی ویو405-R200160 cm78 cm80 cm200 cmتماس بگیرید405-L200
میز کارشناسی ویو405-R180160 cm78 cm80 cm180 cmتماس بگیرید405-L180
میز کارشناسی ویو405-R160160 cm78 cm80 cm160 cmتماس بگیرید405-L160

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
ویو, میز گردهمایی

میز گردهمایی ویو تیپ 705U

قبل
بعدی
کاربرد میز گردهمایی ویو تیپ 705U :
میز گردهمایی U ویو به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز گردهمایی ویو مناسب برگزاری جلسات و گردهمایی ها، امکان گسترش ابعاد میز به صورت سفارشی جهت فضاهای بزرگتر. امکان نصب الکتریک باکس تلفن ، شبکه و برق و یو اس بی
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
سینکرو - ماهگونی
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
سینکرو - گردوئی
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
سفید - والیس
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
پلاتین - پاین 4
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
پاین 11 - پاین 9
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
بیاض - ونگه
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
میز گردهمایی ویو تیپ 705U
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز گردهمایی 21 نفره ویو705U-86078 cm300 cm860 cmتماس بگیرید705U-860
میز گردهمایی 17 نفره ویو705U-72078 cm300 cm720 cmتماس بگیرید705U-720
میز گردهمایی 13 نفره ویو705U-58078 cm300 cm580 cmتماس بگیرید705U-580

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
ویو, میز گردهمایی

میز گردهمایی ویو تیپ 705C

قبل
بعدی
کاربرد میز گردهمایی ویو تیپ 705C :
میز گردهمایی C ویو به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
مناسب برگزاری جلسات و گردهمایی ها، امکان گسترش ابعاد میز به صورت سفارشی جهت فضاهای بزرگتر. امکان نصب الکتریک باکس تلفن ، شبکه و برق و یو اس بی.
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
سینکرو - ماهگونی
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
سینکرو - گردوئی
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
سفید - والیس
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
پلاتین - پاین 4
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
پاین 11 - پاین 9
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
بیاض - ونگه
میز گردهمایی ویو تیپ 705C
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز گردهمایی 20 نفره ویو705C-72078 cm160 cm720 cmتماس بگیرید705C-720
میز گردهمایی 16 نفره ویو705C-58078 cm160 cm580 cmتماس بگیرید705C-580
میز گردهمایی 12 نفره ویو705C-44078 cm160 cm440 cmتماس بگیرید705C-440

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005H

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005H :
میزهای کارگروهی H ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل H دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005H
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی H ویو1005H-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1005H-400
میز کارگروهی H ویو1005H-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1005H-360
میز کارگروهی H ویو1005H-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1005H-320
میز کارگروهی H ویو1005H-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1005H-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005T

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005T :
میز های کارگروهی T ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل T دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005T
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی T ویو1005T-200320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1005T-200
میز کارگروهی T ویو1005T-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1005T-180
میز کارگروهی T ویو1005T-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1005T-160
میز کارگروهی T ویو1005T-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1005T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
ویو, میز کنفرانس

میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T

قبل
بعدی
کاربرد میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T :
میز کنفرانس مکمل ویو به دفاتر مدیریت و سرپرستی شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
امکان اتصال به میز های مدیریت و معاونت جهت برگزاری جلسات 4 و 6 نفره دفاتر و فضاهای مدیریت، معاونت و سرپرستی. امکان نصب الکتریک باکس تلفن ، شبکه و برق و یو اس بی
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
سینکرو - ماهگونی
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
سینکرو - گردوئی
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
سفید - والیس
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
پلاتین - پاین 4
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
پاین 11 - پاین 9
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
بیاض - ونگه
میز کنفرانس مکمل ویو تیپ 605T
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز کنفرانس مکمل ویو 6 نفره605T-21078 cm90 cm210 cmتماس بگیرید605T-210
میز کنفرانس مکمل ویو 4 نفره605T-14078 cm80 cm140 cmتماس بگیرید605T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
ویو, میز کارگروهی

میز کارگروهی ویو تیپ 1005P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی ویو تیپ 1005P :
میز کارگروهی P ویو به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
سفید - والیس
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی ویو تیپ 1005P
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1005P-400
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1005P-360
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1005P-320
میز کارگروهی پلاس ویو1005P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1005P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
ویو, میز کنفرانس

میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M

قبل
بعدی
کاربرد میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M :
میز کنفرانس تک ویو به دفاتر مدیریت و سرپرستی شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
مناسب برگزاری جلسات 4 الی 10 نفره و امکان گسترش ابعاد میز به صورت سفارشی جهت فضاهای بزرگتر. امکان نصب الکتریک باکس تلفن ، شبکه و برق و یو اس پی
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
سینکرو - ماهگونی
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
سینکرو - گردوئی
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
سفید - والیس
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
پلاتین - پاین 4
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
پاین 11 - پاین 9
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
بیاض - ونگه
میز کنفرانس تک ویو تیپ 605M
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز کنفرانس تک ویو 10 نفره605M-35078 cm120 cm350 cmتماس بگیرید605M-350
میز کنفرانس تک ویو 10 نفره605M-28078 cm100 cm280 cmتماس بگیرید605M-280
میز کنفرانس تک ویو 10 نفره605M-21078 cm90 cm210 cmتماس بگیرید605M-210

محصولات هم خانواده

مشاهده
کانتر بانکی ویو تیپ 905
ویو, کانتر بانکی

کانتر بانکی ویو تیپ 905

قبل
بعدی
کاربرد کانتر بانکی ویو تیپ 905 :
کانتر بانکی ویو به فضاهای بانکی و خدماتی شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کانتر حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر کانتر برای قرارگیری فایل 3 کشو و کیس هولدر، دارای صفحه جلو کانتر برای استفاده مراجعین با امکان ارتباط چهره به چهره. داری سط مناسب جهت قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
کانتر بانکی ویو تیپ 905
سینکرو - ماهگونی
کانتر بانکی ویو تیپ 905
سینکرو - گردوئی
کانتر بانکی ویو تیپ 905
سفید - والیس
کانتر بانکی ویو تیپ 905
پلاتین - پاین 4
کانتر بانکی ویو تیپ 905
پاین 11 - پاین 9
کانتر بانکی ویو تیپ 905
بیاض - ونگه
کانتر بانکی ویو تیپ 905
کانتر بانکی ویو تیپ 905
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کانتر بانکی ویو905-180160 cm100 cm90 cm180 cmتماس بگیرید905-180
کانتر بانکی ویو905-160160 cm100 cm90 cm160 cmتماس بگیرید905-160
کانتر بانکی ویو905-140160 cm100 cm90 cm140 cmتماس بگیرید905-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز معاونت ویو تیپ 305L ، میز معاونت ، میز ، خرید میز ، فروش میز ، میز اداری ، قیمت میز ، قیمت میز اداری
مبلمان اداری, میز معاونت, ویو

میز معاونت ویو تیپ 305L

قبل
بعدی
کاربرد میز معاونت ویو تیپ 305L :
میز معاونت ویو به دفتر معاونت و سرپرستی شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر میز برای قرارگیری 5 کشو همراه با امکان قفل شدن در اندازه های متفاوت جهت قرارگیری لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد درب دار برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
میز معاونت ویو تیپ 305L ، میز معاونت ، میز ، خرید میز ، فروش میز ، میز اداری ، قیمت میز ، قیمت میز اداری
میز معاونت ویو تیپ 305L ، میز معاونت ، میز ، خرید میز ، فروش میز ، میز اداری ، قیمت میز ، قیمت میز اداری
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز معاونت ویو305-R240160 cm78 cm80 cm240 cmتماس بگیرید305-R240
میز معاونت ویو305-R220160 cm78 cm80 cm220 cmتماس بگیرید305-R220
میز معاونت ویو305-R200160 cm78 cm80 cm200 cmتماس بگیرید305-R200
میز معاونت ویو305-R180160 cm78 cm80 cm180 cmتماس بگیرید305-R180

محصولات مشابه

مشاهده