کمد درب کشویی دیواری مدست تیپ 1401-120
کمد بایگانی, مبلمان اداری, مدست

کمد درب کشویی دیواری مدست تیپ 1401-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری مدست تیپ 1401-120 :
کمد درب کشویی دیواری مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی دیواری، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد درب کشویی دیواری مدست 1401-120 74 cm 40 cm 120 cm تماس بگیرید 1401-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90S
کمد بایگانی, مبلمان اداری, مدست

کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90S

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90S:
کمدهای دیواری مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد.طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری مدست1401-90SF37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SF
کمد بایگانی دیواری مدست1401-90SV37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SV
کمد بایگانی دیواری مدست1401-90SL37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90
کمد بایگانی, مبلمان اداری, مدست

کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری مدست تیپ 1401-90 :
کمدهای دیواری مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای دیواری مدست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش.کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد بایگانی دیواری مدست 1401-90F 74 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1401-90F
کمد ویترین دیواری مدست 1401-90V 74 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1401-90V
کمد کتابخانه دیواری مدست 1401-90L 74 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1401-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد های دیواری مدست تیپ 1401-45
کمد بایگانی, مبلمان اداری, مدست

کمد های دیواری مدست تیپ 1401-45

قبل
بعدی
کاربرد کمد های دیواری مدست تیپ 1401-45 :
کمد های دیواری مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری مدست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد بایگانی دیواری مدست 1401-45F 74 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1401-45F
کمد ویترین دیواری مدست 1401-45V 74 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1401-45V
کمد کتابخانه دیواری مدست 1401-45L 74 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1401-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-90
مبلمان اداری, کمد بایگانی, مدست

کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-90 :
کمدهای کوتاه مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های کوتاه پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد بایگانی کوتاه مدست 1301-90F 116cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1301-90F
کمد ویترین کوتاه مدست 1301-90V 116cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1301-90V
کمد کتابخانه کوتاه مدست 1301-90L 116cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1301-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-45
مبلمان اداری, کمد بایگانی, مدست

کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه مدست تیپ 1301-45 :
کمدهای کوتاه مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد بایگانی کوتاه مدست 1301-45F 116 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1301-45F
کمد ویترین کوتاه مدست 1301-45V 116 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1301-45V
کمد کتابخانه کوتاه مدست 1301-45L 116 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1301-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی بلند مدست تیپ 120-1201
مبلمان اداری, کمد بایگانی, مدست

کمد درب کشویی بلند مدست تیپ 1201-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند مدست تیپ 1201-120 :
کمد درب کشویی بلند مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی بلند، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد درب کشویی بلند مدست 1202-120 190 cm 40 cm 120 cm تماس بگیرید 1202-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند مدست تیپ 90-1201
مبلمان اداری, کمد بایگانی, مدست

کمدهای بلند مدست تیپ 1201-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند مدست تیپ 1201-90 :
کمدهای بلند مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای بلند پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد جارختی بلند مدست 1201-90C 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90C
کمد بایگانی بلند مدست 1201-90F 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90F
کمد ویترین بلند مدست 1201-90V 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90V
کمد کتابخانه بلند مدست 1201-90L 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90L
کمد بایگانی ویترین بلند مدست 1201-90FV 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند مدست 1201-90FL 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90FL
کمد ویترین کتابخانه بلند مدست 1201-90VL 190 cm 35 cm 90 cm تماس بگیرید 1201-90VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد های بلند مدست تیپ 45-1201
مبلمان اداری, کمد بایگانی, مدست

کمد های بلند مدست تیپ 1201-45

قبل
بعدی
کاربرد کمد های بلند مدست تیپ 1201-45 :
کمد های بلند مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف:به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
کمد جارختی بلند مدست 1201-45C 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45C
کمد بایگانی بلند مدست 1201-45F 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45F
کمد ویترین بلند مدست 1201-45V 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45V
کمد کتابخانه بلند مدست 1201-45L 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45L
کمد بایگانی ویترین بلند مدست 1201-45FV 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند مدست 1201-45FL 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45FL
کمد ویترین کتابخانه بلند مدست 128-R220 190 cm 35 cm 45 cm تماس بگیرید 1201-45VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.