فایل چهار کشو مدست تیپ 1501 – 4D
فایل کشو, مبلمان اداری, مدست

فایل چهار کشو مدست تیپ 1501 – 4D

قبل
بعدی
کاربرد فایل چهار کشو مدست تیپ 1501 – 4D :
فایل چهار کشو مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های چهار کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصول تیپ H D W قیمت ریال تیپ
فایل 4کشو مدست 1501-4D127 127 cm 45 cm 45 cm تماس بگیرید 1501-4D127
فایل 4کشو مدست 1501-4D115 115 cm 45 cm 45 cm تماس بگیرید 1501-4D115
فایل 4کشو مدست 1501-4D87 87 cm 45 cm 45 cm تماس بگیرید 1501-4D87
فایل 4کشو مدست 1501-4D80 80 cm 45 cm 45 cm تماس بگیرید 1501-4D80

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل سه کشو مدست تیپ 1501 – 3D
فایل کشو, مبلمان اداری, مدست

فایل سه کشو مدست تیپ 1501 – 3D

کاربرد فایل سه کشو مدست تیپ 1501 – 3D :
فایل سه کشو مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های سه کشو در اندازه های مختلف و استاندارد 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 3کشو مدست1501-3D100100 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-3D100
فایل 3کشو مدست1501-3D8585 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-3D85
فایل 3کشو مدست1501-3D7575 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-3D75
فایل 3کشو مدست1501-3D6565 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-3D65

محصولات مشابه

مشاهده
فایل دو کشو مدست تیپ 1501 – 2D
فایل کشو, مبلمان اداری, مدست

فایل دو کشو مدست تیپ 1501 – 2D

کاربرد فایل دو کشو مدست تیپ 1501 – 2D :
فایل دو کشو مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های دو کشو در اندازه های مختلف و استاندارد 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 2کشو مدست1501-2D7070 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D70
فایل 2کشو مدست1501-2D6060 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D60
فایل 2کشو مدست1501-2D5050 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D50
فایل 2کشو مدست1501-2D4747 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D47

محصولات مشابه

مشاهده
فایل تک کشو مدست تیپ 1501 – 1D
فایل کشو, مبلمان اداری, مدست

فایل تک کشو مدست تیپ 1501 – 1D

قبل
بعدی
کاربرد فایل تک کشو مدست تیپ 1501 – 1D :
فایل تک کشو مدست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های تک کشو در اندازه های مختلف و استاندارد 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل تک کشو مدست1501-1D4242 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-1D42
فایل تک کشو مدست1501-2D3333 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D33
فایل تک کشو مدست1501-2D3030 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1501-2D30

محصولات مشابه

مشاهده