کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
شیدر, کمد بایگانی

کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120 :
کمد های دیواری کشویی شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل کشویی اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش و اسناد و زونکن. شلف جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه و فضاهای ترکیبی با کاربری های مختلف .
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی دیواری شیدر تیپ 1404-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی دیواری شیدر1404-12074 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1404-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T :
کمد های دیواری شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
سفید - والیس
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90T
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری شیدر1404-90F74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90F
کمد ویترین دیواری شیدر1404-90V74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90V
کمد کتابخانه دیواری شیدر1404-90L74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90S
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90S

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-90S :
کمد های دیواری شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
سفید - والیس
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1406-90S
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری شیدر1404-90F74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90F
کمد ویترین دیواری شیدر1404-90V74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90V
کمد کتابخانه دیواری شیدر1404-90L74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1404-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45 :
کمد های دیواری شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
سفید - والیس
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری شیدر تیپ 1404-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری شیدر1404-45F74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1404-45F
کمد ویترین دیواری شیدر1404-45V74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1404-45V
کمد کتابخانه دیواری شیدر1404-45L74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1404-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
شیدر, کمد بایگانی

کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120 :
کمد های کوتاه کشویی شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های کوتاه پرتابل کشویی اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش و اسناد و زونکن. شلف جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه و فضاهای ترکیبی با کاربری های مختلف .
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی کوتاه شیدر تیپ 1304-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی کوتاه شیدر1304-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1304-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90 :
کمد های کوتاه شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
سفید - والیس
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه شیدر1304-90F116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1304-90F
کمد ویترین کوتاه شیدر1304-90V116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1304-90V
کمد کتابخانه کوتاه شیدر1304-90L116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1304-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45 :
کمد های کوتاه شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
سفید - والیس
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1304-45
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه شیدر تیپ 1306-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه شیدر1304-45F116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1304-45F
کمد ویترین کوتاه شیدر1304-45V116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1304-45V
کمد کتابخانه کوتاه شیدر1304-45L116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1304-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
شیدر, کمد بایگانی

کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120 :
کمد های بلند کشویی شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل کشویی اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش و اسناد و زونکن. شلف جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه و فضاهای ترکیبی با کاربری های مختلف .
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی بلند شیدر تیپ 1204-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی بلند شیدر1204-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1204-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90 :
کمد های بلند شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
سفید - والیس
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
بیاض - ونگه
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند شیدر1204-90C190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90C
کمد بایگانی بلند شیدر1204-90F190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90F
کمد ویترین بلند شیدر1204-90V190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90V
کمد کتابخانه بلند شیدر1204-90L190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90L
کمد بایگانی ویترین بلند شیدر1204-90FV190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند شیدر1204-90FL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90FL
کمد ویترین کتابخانه بلند شیدر1204-90VL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1204-90VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
شیدر, کمد بایگانی

کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45 :
کمد های بلند شیدر مناسب استفاده در تمامی فضاهای اداری میباشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی با کاربری های مختلف در شکل های متفاوت
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
سفید - والیس
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
بیاض - ونگه
کمدهای بلند شیدر تیپ 1204-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند شیدر1204-45C190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45C
کمد بایگانی بلند شیدر1204-45F190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45F
کمد ویترین بلند شیدر1204-45V190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45V
کمد کتابخانه بلند شیدر1204-45L190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45L
کمد بایگانی ویترین بلند شیدر1204-45FV190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند شیدر1204-45FL190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45FL
کمد ویترین کتابخانه بلند شیدر128-R220190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1204-45VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.