قبل
بعدی
کاربرد کانتر منشی شیدر تیپ 804 :
کانتر منشی شیدر جهت استفاده در دفاتر اطلاعات، منشی و رئیس دفتر شما می باشد. طراحی چشم نواز این کانتر حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
یکی از ویژگی های مهم این محصول امکان جابهجایی فایل L به سمت چپ یا راست می باشد که در واقع بدون باز و بست فایل L می تواند در سمت چپ یا راست میز قرار بگیرد. فایل L این محصول که دارای 3 کشو و 1 کمد کوتاه بایگانی با امکان قفل شدن ، اختصاص فضایی جهت قرارگیری پرینتر وغیره… ، امکان قرارگیری مانیتور در سمت چپ یا راست میز ، دارای فضای کشویی جهت قرارگیری کیس در دو طرف میز با دسترسی آسان به سیم ها و سوکتهای پشت کیس
کانتر منشی شیدر تیپ 804
سینکرو - ماهگونی
کانتر منشی شیدر تیپ 804
سینکرو - گردوئی
کانتر منشی شیدر تیپ 804
سفید - والیس
کانتر منشی شیدر تیپ 804
پلاتین - پاین 4
کانتر منشی شیدر تیپ 804
پاین 11 - پاین 9
کانتر منشی شیدر تیپ 804
بیاض - ونگه
کانتر منشی شیدر تیپ 804
کانتر منشی شیدر تیپ 804
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کانتر منشی شیدر804-220160 cm78 cm80 cm220 cmتماس بگیرید804-220
کانتر منشی شیدر804-200160 cm78 cm80 cm200 cmتماس بگیرید804-200
کانتر منشی شیدر804-180160 cm78 cm80 cm180 cmتماس بگیرید804-180
کانتر منشی شیدر804-160160 cm78 cm80 cm160 cmتماس بگیرید804-160

محصولات هم خانواده