میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
شیدر, میز کارگروهی

میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H :
میز کارگروهی  H  شیدر به فضاهای کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران ، قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 3 کشو در اندازه های یکسان جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کشو برای لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر. امکان استفاده از میزها به صورت مجزا
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
سفید - والیس
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
بیاض - ونگه
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004H
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی H شیدر1004H-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1004H-400
میز کارگروهی H شیدر1004H-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1004H-360
میز کارگروهی H شیدر1004H-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1004H-320
میز کارگروهی H شیدر1004H-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1004H-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
شیدر, میز کارگروهی

میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P :
میز کارگروهی  P  شیدر به فضاهای کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران ، قابلیت چینش به شکل H بدون باز و بست ، دارای 3 کشو در اندازه های یکسان جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کشو برای لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر ، امکان استفاده از میزها به صورت مجزا
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
سفید - والیس
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004P
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس شیدر1004P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1004P-400
میز کارگروهی پلاس شیدر1004P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1004P-360
میز کارگروهی پلاس شیدر1004P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1004P-320
میز کارگروهی پلاس شیدر1004P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1004P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
شیدر, میز کارگروهی

میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T :
میز کارگروهی  T شیدر به فضاهای کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران ، قابلیت چینش به شکل U بدون باز و بست ، دارای 3 کشو در اندازه های یکسان جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کشو برای لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر ، امکان استفاده از میزها به صورت مجزا
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
سفید - والیس
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
بیاض - ونگه
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
میز کارگروهی شیدر تیپ 1004T
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی T شیدر1004T-200320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1004T-200
میز کارگروهی T شیدر1004T-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1004T-180
میز کارگروهی T شیدر1004T-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1004T-160
میز کارگروهی T شیدر1004T-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1004T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.