کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
رکتیکال, کمد دکوراتیو, مبلمان اداری

کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T

قبل
بعدی
کاربرد کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T:
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال به دفاتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کردنزا حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال مناسب اتاق مدیران جهت قرار دادن کتابها و وسایل تزئنی و نمایشی مانند لوح و تندیس. فضا برای قرارگیری اسناد ، کیف دستی و وسایل شخصی و لباس و … با دربها و کشو های قفل شونده.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سینکرو - ماهگونی
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سینکرو - گردوئی
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سفید - والیس
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
پلاتین - پاین 4
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
پاین 11 - پاین 9
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
بیاض - ونگه
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال1103T190 cm35 cm235 cmتماس بگیرید1103T

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
رکتیکال, کمد دکوراتیو, مبلمان اداری

کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S

قبل
بعدی
کاربرد کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S:
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال به دفاتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کردنزا حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
مناسب اتاق مدیران جهت قرار دادن کتابها و وسایل تزئنی و نمایشی مانند لوح و تندیس. فضا برای قرارگیری اسناد ، کیف دستی و وسایل شخصی و لباس و … با دربها و کشو های قفل شونده.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سینکرو - ماهگونی
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سینکرو - گردوئی
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سفید - والیس
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
پلاتین - پاین 4
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
پاین 11 - پاین 9
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
بیاض - ونگه
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال1103S-235116 cm35 cm235 cmتماس بگیرید1103S-235

محصولات هم خانواده

مشاهده