فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
اقلام تکمیلی, رکتیکال, مبلمان اداری

فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003

قبل
بعدی
کاربرد فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003:
فلاور باکس رکتیکال به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
جانبخشی به فضاهای اداری با استفاده از فلاور باکس پرتابل همخوان با مبلمان اداری
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
سینکرو - ماهگونی
فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
سینکرو - گردوئی
فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
سفید - والیس
فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
پلاتین - پاین 4
فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
پاین 11 - پاین 9
فلاور باکس رکتیکال تیپ 2003
بیاض - ونگه
فلاور باکس رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فلاور باکس رکتیکال2003-9025 cm30 cm90 cmتماس بگیرید2003-90
فلاور باکس رکتیکال2003-6025 cm30 cm60 cmتماس بگیرید2003-60

محصولات هم خانواده

مشاهده
تریبون رکتیکال تیپ 1903
تریبون, رکتیکال, مبلمان اداری

تریبون رکتیکال تیپ 1903

قبل
بعدی
کاربرد تریبون رکتیکال تیپ 1903:
تریبون رکتیکال به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این تریبون و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
تریبون رکتیکال دارای دو سطح برای قرارگیری تجهیزات و لوازم تحریر و … و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


تریبون رکتیکال تیپ 1903
سینکرو - ماهگونی
تریبون رکتیکال تیپ 1903
سینکرو - گردوئی
تریبون رکتیکال تیپ 1903
سفید - والیس
تریبون رکتیکال تیپ 1903
پلاتین - پاین 4
تریبون رکتیکال تیپ 1903
پاین 11 - پاین 9
تریبون رکتیکال تیپ 1903
بیاض - ونگه
تریبون رکتیکال
تریبون رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
تریبون رکتیکال1903120 cm50 cm60 cmتماس بگیرید1903

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
اقلام تکمیلی, رکتیکال, مبلمان اداری

میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703

قبل
بعدی
کاربرد میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703:
میز جلو مبلی رکتیکال به فضاهای مدیریت و انتظار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز جلو مبلی رکتیکال دارای دو سطح مختلف مناسب پذیرایی و قراردادن وسایل پذیرایی و کتاب و مجله در طبقه پایین
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
سینکرو - ماهگونی
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
سینکرو - گردوئی
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
سفید - والیس
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
پلاتین - پاین 4
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
پاین 11 - پاین 9
میز جلو مبلی رکتیکال تیپ 1703
بیاض - ونگه
میز جلو مبلی رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز جلو مبلی رکتیکال170340 cm45 cm90 cmتماس بگیرید1703

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
اقلام تکمیلی, رکتیکال, مبلمان اداری

میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603

قبل
بعدی
کاربرد میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603:
میز تلویزیون رکتیکال به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز تلویزیون حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز تلویزیون رکتیکال دارای 2 کشو جهت نگهداری لوازم جانبی وسایل صوتی تصویری و فضای بدون درب مناسب تجهیزات، و کمد درب دار.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
سینکرو - ماهگونی
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
سینکرو - گردوئی
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
سفید - والیس
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
پلاتین - پاین 4
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
پاین 11 - پاین 9
میز تلویزیون رکتیکال تیپ 1603
بیاض - ونگه
میز تلویزیون رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز تلویزیون رکتیکال1603-18045 cm45 cm180 cmتماس بگیرید1603-180
میز تلویزیون رکتیکال1603-15045 cm45 cm150 cmتماس بگیرید1603-150
میز تلویزیون رکتیکال1603-12045 cm45 cm120 cmتماس بگیرید1603-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
رکتیکال, کمد دکوراتیو, مبلمان اداری

کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T

قبل
بعدی
کاربرد کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T:
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال به دفاتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کردنزا حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال مناسب اتاق مدیران جهت قرار دادن کتابها و وسایل تزئنی و نمایشی مانند لوح و تندیس. فضا برای قرارگیری اسناد ، کیف دستی و وسایل شخصی و لباس و … با دربها و کشو های قفل شونده.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سینکرو - ماهگونی
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سینکرو - گردوئی
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
سفید - والیس
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
پلاتین - پاین 4
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
پاین 11 - پاین 9
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال تیپ 1103T
بیاض - ونگه
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد دکوراتیو بلند رکتیکال1103T190 cm35 cm235 cmتماس بگیرید1103T

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
رکتیکال, کمد دکوراتیو, مبلمان اداری

کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S

قبل
بعدی
کاربرد کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S:
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال به دفاتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کردنزا حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
مناسب اتاق مدیران جهت قرار دادن کتابها و وسایل تزئنی و نمایشی مانند لوح و تندیس. فضا برای قرارگیری اسناد ، کیف دستی و وسایل شخصی و لباس و … با دربها و کشو های قفل شونده.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سینکرو - ماهگونی
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سینکرو - گردوئی
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
سفید - والیس
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
پلاتین - پاین 4
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
پاین 11 - پاین 9
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال تیپ 1103S
بیاض - ونگه
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد دکوراتیو کوتاه رکتیکال1103S-235116 cm35 cm235 cmتماس بگیرید1103S-235

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
مبلمان اداری, میز کارگروهی

میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T:
میزهای کارگروهی T رکتیکال به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل T دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
سفید - والیس
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003T
بیاض - ونگه
قیمت میز کار گروهی ، میز اداری کار گروهی ، میز کار گروهی
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی T رکتیکال1003T-200320 cm78 cm160 cm200 cmتماس بگیرید1003T-200
میز کارگروهی T رکتیکال1003T-180320 cm78 cm160 cm180 cmتماس بگیرید1003T-180
میز کارگروهی T رکتیکال1003T-160320 cm78 cm160 cm160 cmتماس بگیرید1003T-160
میز کارگروهی T رکتیکال1003T-140320 cm78 cm160 cm140 cmتماس بگیرید1003T-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H ، میز کار گروهی اداری ، میزکارگروهی اداری ، قیمت میز کارگروهی ، خرید میز کارگروهی ، فروش میزکارگروهی
مبلمان اداری, میز کارگروهی

میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H :
میزهای کارگروهی H رکتیکال به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل H دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
سفید - والیس
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H
بیاض - ونگه
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003H ، میز کار گروهی اداری ، میزکارگروهی اداری ، قیمت میز کارگروهی ، خرید میز کارگروهی ، فروش میزکارگروهی
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی H رکتیکال1003H-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1003H-400
میز کارگروهی H رکتیکال1003H-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1003H-360
میز کارگروهی H رکتیکال1003H-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1003H-320
میز کارگروهی H رکتیکال1003H-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1003H-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P ، میز کار گروهی اداری ، میزکارگروهی اداری ، قیمت میز کارگروهی ، خرید میز کارگروهی ، فروش میزکارگروهی
رکتیکال, مبلمان اداری, میز کارگروهی

میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P :
میزهای کارگروهی پلاس رکتیکال به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
سفید - والیس
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی رکتیکال تیپ 1003P ، میز کار گروهی اداری ، میزکارگروهی اداری ، قیمت میز کارگروهی ، خرید میز کارگروهی ، فروش میزکارگروهی
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس رکتیکال1003P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1003P-400
میز کارگروهی پلاس رکتیکال1003P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1003P-360
میز کارگروهی پلاس رکتیکال1003P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1003P-320
میز کارگروهی پلاس رکتیکال1003P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1003P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
رکتیکال, کانتر بانکی, مبلمان اداری

کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903

قبل
بعدی
کاربرد کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903:
کانتر بانکی رکتیکال به فضاهای بانکی و خدماتی شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کانتر حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر کانتر برای قرارگیری فایل 3 کشو و کیس هولدر، دارای صفحه جلو کانتر برای استفاده مراجعین با امکان ارتباط چهره به چهره. داری سط مناسب جهت قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
سینکرو - ماهگونی
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
سینکرو - گردوئی
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
سفید - والیس
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
پلاتین - پاین 4
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
پاین 11 - پاین 9
کانتر بانکی رکتیکال تیپ 903
بیاض - ونگه
کانتر بانکی رکتیکال
کانتر بانکی رکتیکال
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کانتر بانکی رکتیکال903-180160 cm100 cm90 cm180 cmتماس بگیرید903-180
کانتر بانکی رکتیکال903-160160 cm100 cm90 cm160 cmتماس بگیرید903-160
کانتر بانکی رکتیکال903-140160 cm100 cm90 cm140 cmتماس بگیرید903-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.