قبل
بعدی
کاربرد فایل کشو اینترست تیپ 1506 :
فایل کشو اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سینکرو - ماهگونی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سینکرو - گردوئی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سفید - والیس
فایل کشو اینترست تیپ 1506
پلاتین - پاین 4
فایل کشو اینترست تیپ 1506
پاین 11 - پاین 9
فایل کشو اینترست تیپ 1506
بیاض - ونگه
فایل کشو اینترست تیپ 1506
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل کشو اینترست1506-4D127127 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D127
فایل کشو اینترست1506-4D115115 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D115
فایل کشو اینترست1506-4D8787 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D87
فایل کشو اینترست1506-4D8080 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D80

محصولات هم خانواده