میز کارگروهی اینترست تیپ 1006T
اینترست, میز کارگروهی

میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P

قبل
بعدی
کاربرد میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P :
میز کارگروهی P اینترست به دفاتر کارگروهی کارمندی و رایانه ای شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میزها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میزهای دارای دیواره جداکننده برای پوشاندن سطح میز از دید دیگر کاربران با قابلیت چینش به شکل PLUS دارای 5 کشو در اندازه های متفاوت جهت لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.. فضای قرارگیری زونکن و فرمهای اداری. سطح مناسب برای قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سینکرو - ماهگونی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سینکرو - گردوئی
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
سفید - والیس
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
پلاتین - پاین 4
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
پاین 11 - پاین 9
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
بیاض - ونگه
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
میز کارگروهی اینترست تیپ 1006P
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-400320 cm78 cm160 cm400 cmتماس بگیرید1006P-400
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-360320 cm78 cm160 cm360 cmتماس بگیرید1006P-360
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-320320 cm78 cm160 cm320 cmتماس بگیرید1006P-320
میز کارگروهی پلاس اینترست1006P-280320 cm78 cm160 cm280 cmتماس بگیرید1006P-280

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120 :
کمد درب کشویی کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی کوتاه اینترست1306-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1306-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90 :
کمدهای کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های کوتاه پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
سفید - والیس
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه اینترست1306-90F116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90F
کمد ویترین کوتاه اینترست1306-90V116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90V
کمد کتابخانه کوتاه اینترست1306-90L116cm35 cm90 cmتماس بگیرید1306-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
اینترست, کانتر بانکی

کانتر بانکی اینترست تیپ 906

قبل
بعدی
کاربرد کانتر بانکی اینترست تیپ 906 :
کانتر بانکی اینترست به فضاهای بانکی و خدماتی شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کانتر حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر کانتر برای قرارگیری فایل 3 کشو و کیس هولدر، دارای صفحه جلو کانتر برای استفاده مراجعین با امکان ارتباط چهره به چهره. داری سط مناسب جهت قراگیری دستگاه نمابر، پول شمار، پرینتر. الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر.
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
سینکرو - ماهگونی
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
سینکرو - گردوئی
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
سفید - والیس
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
پلاتین - پاین 4
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
پاین 11 - پاین 9
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
بیاض - ونگه
کانتر بانکی اینترست تیپ 906
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کانتر بانکی اینترست906-180160 cm100 cm90 cm180 cmتماس بگیرید906-180
کانتر بانکی اینترست906-160160 cm100 cm90 cm160 cmتماس بگیرید906-160
کانتر بانکی اینترست906-140160 cm100 cm90 cm140 cmتماس بگیرید906-140

محصولات هم خانواده

مشاهده
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
اینترست, اقلام تکمیلی

فلاور باکس اینترست تیپ 2006

قبل
بعدی
کاربرد فلاور باکس اینترست تیپ 2006 :
فلاور باکس اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
جانبخشی به فضاهای اداری با استفاده از فلاور باکس پرتابل همخوان با مبلمان اداری
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - ماهگونی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - گردوئی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سفید - والیس
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پلاتین - پاین 4
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پاین 11 - پاین 9
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
بیاض - ونگه
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فلاور باکس اینترست2006-9025 cm30 cm90 cmتماس بگیرید2006-90
فلاور باکس اینترست2006-6025 cm30 cm60 cmتماس بگیرید2006-60

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
اینترست, میز کنفرانس

میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M

قبل
بعدی
کاربرد میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M :
میز کنفرانس تک اینترست به دفاتر مدیریت و سرپرستی شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
مناسب برگزاری جلسات 4 الی 10 نفره و امکان گسترش ابعاد میز به صورت سفارشی جهت فضاهای بزرگتر. امکان نصب الکتریک باکس تلفن ، شبکه و برق و یو اس پی
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
سینکرو - ماهگونی
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
سینکرو - گردوئی
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
سفید - والیس
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
پلاتین - پاین 4
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
پاین 11 - پاین 9
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
بیاض - ونگه
میز کنفرانس تک اینترست تیپ 606M
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز کنفرانس تک اینترست 10 نفره606M-35078 cm120 cm350 cmتماس بگیرید606M-350
میز کنفرانس تک اینترست 10 نفره606M-28078 cm100 cm280 cmتماس بگیرید606M-280
میز کنفرانس تک اینترست 10 نفره606M-21078 cm90 cm210 cmتماس بگیرید606M-210

محصولات هم خانواده

مشاهده
تریبون اینترست تیپ 1906
اینترست, اقلام تکمیلی

تریبون اینترست تیپ 1906

قبل
بعدی
کاربرد تریبون اینترست تیپ 1906 :
تریبون اینترست به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این تریبون و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
تریبون اینترست دارای دو سطح برای قرارگیری تجهیزات و لوازم تحریر و … و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - ماهگونی
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - گردوئی
تریبون اینترست تیپ 1906
سفید - والیس
تریبون اینترست تیپ 1906
پلاتین - پاین 4
تریبون اینترست تیپ 1906
پاین 11 - پاین 9
تریبون اینترست تیپ 1906
بیاض - ونگه
تریبون اینترست تیپ 1906
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
تریبون اینترست1906120 cm50 cm60 cmتماس بگیرید1906

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45 :
کمدهای کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
سفید - والیس
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه اینترست تیپ 1306-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه اینترست1306-45F116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45F
کمد ویترین کوتاه اینترست1306-45V116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45V
کمد کتابخانه کوتاه اینترست1306-45L116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1306-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
اینترست, کانتر منشی

کانتر منشی اینترست تیپ 806L

قبل
بعدی
کاربرد کانتر منشی اینترست تیپ 806L :
کانتر منشی اینترست به دفاتر اطلاعات، منشی و رئیس دفتر شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کانتر حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
بهره گیری از فضای بدون استفاده زیر کانتر برای قرارگیری 5 کشو همراه با امکان قفل شدن جهت قرارگیری لوازم و نوشت افزار. فضای مناسب جهت قرارگیری کیس رایانه، کمد دربدار جهت قرارگیری کیف و لوازم شخصی. دارای دیوار حائل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین. امکان نصب کیس هلدر آویز ، الکتریک باکس تلفن و شبکه و برق اضطراری ، داکت رومیزی جهت عبور کابلهای تجهیزات از روی میز به زیر، بست سیم گیر به منظور جمع آوری سیم های اضافه زیر میز.
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
سینکرو - ماهگونی
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
سینکرو - گردوئی
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
سفید - والیس
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
پلاتین - پاین 4
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
پاین 11 - پاین 9
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
بیاض - ونگه
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
کانتر منشی اینترست تیپ 806L
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کانتر منشی اینترست806L-220160 cm78 cm80 cm220 cmتماس بگیرید806L-220
کانتر منشی اینترست806L-200160 cm78 cm80 cm200 cmتماس بگیرید806L-200
کانتر منشی اینترست806L-180160 cm78 cm80 cm180 cmتماس بگیرید806L-180
کانتر منشی اینترست806L-160160 cm78 cm80 cm160 cmتماس بگیرید806L-160

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
اینترست, اقلام تکمیلی

میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706

قبل
بعدی
کاربرد میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706 :
میز جلو مبلی اینترست به فضاهای مدیریت و انتظار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز جلو مبلی اینترست دارای دو سطح مختلف مناسب پذیرایی و قراردادن وسایل پذیرایی و کتاب و مجله در طبقه پایین
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - ماهگونی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - گردوئی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سفید - والیس
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پلاتین - پاین 4
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پاین 11 - پاین 9
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
بیاض - ونگه
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز جلو مبلی اینترست 170640 cm45 cm90 cmتماس بگیرید1706

محصولات هم خانواده

مشاهده