فلاور باکس اینترست تیپ 2006
اینترست, اقلام تکمیلی

فلاور باکس اینترست تیپ 2006

قبل
بعدی
کاربرد فلاور باکس اینترست تیپ 2006 :
فلاور باکس اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
جانبخشی به فضاهای اداری با استفاده از فلاور باکس پرتابل همخوان با مبلمان اداری
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - ماهگونی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - گردوئی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سفید - والیس
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پلاتین - پاین 4
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پاین 11 - پاین 9
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
بیاض - ونگه
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فلاور باکس اینترست2006-9025 cm30 cm90 cmتماس بگیرید2006-90
فلاور باکس اینترست2006-6025 cm30 cm60 cmتماس بگیرید2006-60

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
اینترست, اقلام تکمیلی

میز تلویزیون اینترست تیپ 1606

قبل
بعدی
کاربرد میز تلویزیون اینترست تیپ 1606 :
میز تلویزیون اینترست به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز تلویزیون حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز تلویزیون اینترست دارای 2 کشو جهت نگهداری لوازم جانبی وسایل صوتی تصویری و فضای بدون درب مناسب تجهیزات، و کمد درب دار.
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سینکرو - ماهگونی
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سینکرو - گردوئی
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سفید - والیس
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
پلاتین - پاین 4
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
پاین 11 - پاین 9
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
بیاض - ونگه
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز تلویزیون اینترست1606-18045 cm45 cm180 cmتماس بگیرید1606-180
میز تلویزیون اینترست1606-15045 cm45 cm150 cmتماس بگیرید1606-150
میز تلویزیون اینترست1606-12045 cm45 cm120 cmتماس بگیرید1606-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
تریبون اینترست تیپ 1906
اینترست, اقلام تکمیلی

تریبون اینترست تیپ 1906

قبل
بعدی
کاربرد تریبون اینترست تیپ 1906 :
تریبون اینترست به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این تریبون و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
تریبون اینترست دارای دو سطح برای قرارگیری تجهیزات و لوازم تحریر و … و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - ماهگونی
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - گردوئی
تریبون اینترست تیپ 1906
سفید - والیس
تریبون اینترست تیپ 1906
پلاتین - پاین 4
تریبون اینترست تیپ 1906
پاین 11 - پاین 9
تریبون اینترست تیپ 1906
بیاض - ونگه
تریبون اینترست تیپ 1906
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
تریبون اینترست1906120 cm50 cm60 cmتماس بگیرید1906

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
اینترست, اقلام تکمیلی

میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706

قبل
بعدی
کاربرد میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706 :
میز جلو مبلی اینترست به فضاهای مدیریت و انتظار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز جلو مبلی اینترست دارای دو سطح مختلف مناسب پذیرایی و قراردادن وسایل پذیرایی و کتاب و مجله در طبقه پایین
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - ماهگونی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - گردوئی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سفید - والیس
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پلاتین - پاین 4
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پاین 11 - پاین 9
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
بیاض - ونگه
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز جلو مبلی اینترست 170640 cm45 cm90 cmتماس بگیرید1706

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120 :
کمد درب کشویی بلند اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی بلند اینترست1206-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1206-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل کشو اینترست تیپ 1506
اینترست, فایل کشو

فایل کشو اینترست تیپ 1506

قبل
بعدی
کاربرد فایل کشو اینترست تیپ 1506 :
فایل کشو اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سینکرو - ماهگونی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سینکرو - گردوئی
فایل کشو اینترست تیپ 1506
سفید - والیس
فایل کشو اینترست تیپ 1506
پلاتین - پاین 4
فایل کشو اینترست تیپ 1506
پاین 11 - پاین 9
فایل کشو اینترست تیپ 1506
بیاض - ونگه
فایل کشو اینترست تیپ 1506
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل کشو اینترست1506-4D127127 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D127
فایل کشو اینترست1506-4D115115 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D115
فایل کشو اینترست1506-4D8787 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D87
فایل کشو اینترست1506-4D8080 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1506-4D80

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120 :
کمد درب کشویی دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی دیواری، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی دیواری اینترست تیپ 1406-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی دیواری اینترست1406-12074 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1406-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90 :
کمدهای دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای دیواری اینترست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش.کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
سفید - والیس
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری اینترست1406-90F74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90F
کمد ویترین دیواری اینترست1406-90V74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90V
کمد کتابخانه دیواری اینترست1406-90L74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1406-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
اینترست, کمد بایگانی

کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45 :
کمدهای دیواری اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمدهای دیواری اینترست پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سینکرو - ماهگونی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سینکرو - گردوئی
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
سفید - والیس
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
پلاتین - پاین 4
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
پاین 11 - پاین 9
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری اینترست تیپ 1406-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری اینترست1406-45F74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45F
کمد ویترین دیواری اینترست1406-45V74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45V
کمد کتابخانه دیواری اینترست1406-45L74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1406-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
اینترست, کمد بایگانی

کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120 :
کمد درب کشویی کوتاه اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی کوتاه اینترست تیپ 1306-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی کوتاه اینترست1306-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1306-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.