کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120:
کمد درب کشویی دیواری آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی دیواری، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی دیواری آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی دیواری آرمز1402-12074 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1402-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90S
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90S

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90S:
کمدهای دیواری آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90SF37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SF
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90SV37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SV
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90SL37 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1401-90SL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90:
کمدهای دیواری آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های دیواری پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمدهای دیواری آرمز تیپ 1402-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90F74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1402-90F
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90V74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1402-90V
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-90L74 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1402-90L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد های دیواری آرمز تیپ 1402-45
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد های دیواری آرمز تیپ 1402-45

قبل
بعدی
کاربرد کمد های دیواری آرمز تیپ 1402-45:
کمد های دیواری آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد های دیواری آرمز تیپ 1402-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-45F74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1402-45F
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-45V74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1402-45V
کمد بایگانی دیواری آرمز1402-45L74 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1402-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی کوتاه آرمز تیپ 1302-120
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد درب کشویی کوتاه آرمز تیپ 1302-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی کوتاه آرمز تیپ 1302-120:
کمد درب کشویی کوتاه آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی کوتاه آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه آرمز1302-120116 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1302-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای کوتاه آرمز تیپ 1302-90
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمدهای کوتاه آرمز تیپ 1302-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای کوتاه آرمز تیپ 1302-90:
کمدهای کوتاه آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های کوتاه پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمدهای کوتاه آرمز تیپ 1302-90
محصولتیپCHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه آرمز128-R280170 cm78 cm80 cm280 cmتماس بگیرید128-L280
کمد بایگانی کوتاه آرمز128-R260170 cm78 cm80 cm260 cmتماس بگیرید128-L260
کمد بایگانی کوتاه آرمز128-R240170 cm78 cm80 cm240 cmتماس بگیرید128-L240

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد کوتاه آرمز تیپ 1302-45
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد کوتاه آرمز تیپ 1302-45

قبل
بعدی
کاربرد کمد کوتاه آرمز تیپ 1302-45:
کمد کوتاه آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد کوتاه آرمز تیپ 1302-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد بایگانی کوتاه آرمز1302-45F116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1302-45F
کمد بایگانی کوتاه آرمز1302-45V116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1302-45V
کمد بایگانی کوتاه آرمز1302-45L116 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1302-45L

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی بلند آرمز تیپ 1202-120
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد درب کشویی بلند آرمز تیپ 1202-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند آرمز تیپ 1202-120:
کمد درب کشویی بلند آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمددرب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی بلند آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی بلند آرمز 1202-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1202-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمدهای بلند آرمز تیپ 1202-90
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمدهای بلند آرمز تیپ 1202-90

قبل
بعدی
کاربرد کمدهای بلند آرمز تیپ 1202-90:
کمدهای بلند آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های بلند پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمدهای بلند آرمز تیپ 1202-90
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند آرمز1202-90C190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90C
کمد بایگانی بلند آرمز1202-90F190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90F
کمد ویترین بلند آرمز1202-90V190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90V
کمد کتابخانه بلند آرمز1202-90L190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90L
کمد بایگانی ویترین بلند آرمز1202-90FV190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند آرمز1202-90FL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90FL
کمد ویترین کتابخانه بلند آرمز1202-90VL190 cm35 cm90 cmتماس بگیرید1202-90VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد بلند آرمز تیپ 1202-45
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد بلند آرمز تیپ 1202-45

قبل
بعدی
کاربرد کمد بلند آرمز تیپ 1202-45:
کمد بلند آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد های پرتابل اداری با کاربری های مختلف به منظور قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. کمد بایگانی جهت نگهداری اسناد و زونکن. ویترین جهت نمایش وسایل تزئینی و لوح و تندیس، کتابخانه. و کمد های ترکیبی از کاربری های مختلف در اندازه های متفاوت
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد بلند آرمز تیپ 1202-45
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد جارختی بلند آرمز1202-45C190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45C
کمد بایگانی بلند آرمز1202-45F190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45F
کمد ویترین بلند آرمز1202-45V190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45V
کمد کتابخانه بلند آرمز1202-45L190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45L
کمد بایگانی ویترین بلند آرمز1202-45FV190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45FV
کمد بایگانی کتابخانه بلند آرمز1202-45FL190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45FL
کمد ویترین کتابخانه بلند آرمز1202-45VL190 cm35 cm45 cmتماس بگیرید1202-45VL

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.