فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D

قبل
بعدی
کاربرد فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D:
فایل چهار کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های چهار کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل چهار کشو آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 4کشو آرمز1502-4D134134 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D134
فایل 4کشو آرمز1502-4D122122 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D122
فایل 4کشو آرمز1502-4D9494 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D94
فایل 4کشو آرمز1502-4D8787 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D87

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D

قبل
بعدی
کاربرد فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D:
فایل سه کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های سه کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 - 3D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 3کشو آرمز1502-3D107107 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D107
فایل 3کشو آرمز1502-3D9292 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D92
فایل 3کشو آرمز1502-3D8282 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D82
فایل 3کشو آرمز1502-3D7272 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D72

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D

قبل
بعدی
کاربرد فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D:
فایل دو کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های دو کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 - 2D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 2کشو آرمز1502-2D7777 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D77
فایل 2کشو آرمز1502-2D6767 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D67
فایل 2کشو آرمز1502-2D5757 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D57
فایل 2کشو آرمز1502-2D5353 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D53

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D

کاربرد فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D:
فایل تک کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های تک کشو در اندازه های مختلف و استاندارد 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 - 1D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل تک کشو مدست1502-1D5050 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-1D50
فایل تک کشو مدست1502-2D4040 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D40
فایل تک کشو مدست1502-2D3737 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D37

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.