فلاور باکس آرمز تیپ 2002
آرمز, اقلام تکمیلی, مبلمان اداری

فلاور باکس آرمز تیپ 2002

قبل
بعدی
کاربرد فلاور باکس آرمز تیپ 2002:
فلاور باکس آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
جانبخشی به فضاهای اداری با استفاده از فلاور باکس پرتابل همخوان با مبلمان اداری
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فلاور باکس آرمز تیپ 2002
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فلاور باکس آرمز2002-9025 cm30 cm90 cmتماس بگیرید2002-90
فلاور باکس آرمز2002-6025 cm30 cm60 cmتماس بگیرید2002-60

محصولات هم خانواده

مشاهده
تریبون آرمز تیپ 1902
آرمز, اقلام تکمیلی, مبلمان اداری

تریبون آرمز تیپ 1902

قبل
بعدی
کاربرد تریبون آرمز تیپ 1902:
تریبون آرمز به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این تریبون و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
تریبون آرمز دارای دو سطح برای قرارگیری تجهیزات و لوازم تحریر و … و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
تریبون آرمز تیپ 1902
تریبون آرمز تیپ 1902
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
تریبون آرمز1902120 cm50 cm60 cmتماس بگیرید1902

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد پرینتر آرمز تیپ 1802
آرمز, اقلام تکمیلی, مبلمان اداری

کمد پرینتر آرمز تیپ 1802

قبل
بعدی
کاربرد کمد پرینتر آرمز تیپ 1802:
کمد پرینتر آرمز به فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد پرینتر آرمز مناسب قرارگیری چاپ گیر و اسکنر ها با اندازه های مختلف و کمد برای نگهداری کاغذ ها.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد پرینتر آرمز تیپ 1802
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد پرینتر آرمز1802-12542 cm60 cm90 cmتماس بگیرید1802-125
کمد پرینتر آرمز1802-10033 cm60 cm90 cmتماس بگیرید1802-100

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز جلو مبلی آرمز تیپ 1702
آرمز, اقلام تکمیلی, مبلمان اداری

میز جلو مبلی آرمز تیپ 1702

قبل
بعدی
کاربرد میز جلو مبلی آرمز تیپ 1702:
میز جلو مبلی آرمز به فضاهای مدیریت و انتظار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز جلو مبلی آرمز دارای دو سطح مختلف مناسب پذیرایی و قراردادن وسایل پذیرایی و کتاب و مجله در طبقه پایین
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
میز جلو مبلی آرمز تیپ 1702
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز جلو مبلی آرمز170240 cm45 cm90 cmتماس بگیرید1702

محصولات هم خانواده

مشاهده
میز تلویزیون آرمز تیپ 1602
آرمز, اقلام تکمیلی, مبلمان اداری

میز تلویزیون آرمز تیپ 1602

قبل
بعدی
کاربرد میز تلویزیون آرمز تیپ 1602:
میز تلویزیون آرمز به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز تلویزیون حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز تلویزیون آرمز دارای 2 کشو جهت نگهداری لوازم جانبی وسایل صوتی تصویری و فضای بدون درب مناسب تجهیزات، و کمد درب دار.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
میز تلویزیون آرمز تیپ 1602
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز تلویزیون آرمز1602-18045 cm45 cm180 cmتماس بگیرید1602-180
میز تلویزیون آرمز1602-15045 cm45 cm150 cmتماس بگیرید1602-150
میز تلویزیون آرمز1602-12045 cm45 cm120 cmتماس بگیرید1602-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D

قبل
بعدی
کاربرد فایل چهار کشو آرمز تیپ 1502 – 4D:
فایل چهار کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های چهار کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل چهار کشو آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 4کشو آرمز1502-4D134134 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D134
فایل 4کشو آرمز1502-4D122122 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D122
فایل 4کشو آرمز1502-4D9494 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D94
فایل 4کشو آرمز1502-4D8787 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-4D87

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D

قبل
بعدی
کاربرد فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 – 3D:
فایل سه کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های سه کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل سه کشو آرمز تیپ 1502 - 3D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 3کشو آرمز1502-3D107107 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D107
فایل 3کشو آرمز1502-3D9292 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D92
فایل 3کشو آرمز1502-3D8282 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D82
فایل 3کشو آرمز1502-3D7272 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-3D72

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D

قبل
بعدی
کاربرد فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 – 2D:
فایل دو کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های دو کشو در اندازه های مختلف و استاندار 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل دو کشو آرمز تیپ 1502 - 2D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل 2کشو آرمز1502-2D7777 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D77
فایل 2کشو آرمز1502-2D6767 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D67
فایل 2کشو آرمز1502-2D5757 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D57
فایل 2کشو آرمز1502-2D5353 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D53

محصولات هم خانواده

مشاهده
فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D
آرمز, فایل کشو, مبلمان اداری

فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D

کاربرد فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 – 1D:
فایل تک کشو آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
فایل های تک کشو در اندازه های مختلف و استاندارد 15 و 18 و 28 سانتی متری جهت نگهداری لوازم تحریر، فرمهای مختلف، پرونده و لوازم شخصی
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
فایل تک کشو آرمز تیپ 1502 - 1D
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فایل تک کشو مدست1502-1D5050 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-1D50
فایل تک کشو مدست1502-2D4040 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D40
فایل تک کشو مدست1502-2D3737 cm45 cm45 cmتماس بگیرید1502-2D37

محصولات هم خانواده

مشاهده
کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120
آرمز, کمد بایگانی, مبلمان اداری

کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120

قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی دیواری آرمز تیپ 1402-120:
کمد درب کشویی دیواری آرمز به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی دیواری، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
نمایش سه بعدی محصول
3D Designer : Abadise


سینکرو - ماهگونی
سینکرو - ماهگونی
سینکرو - گردوئی
سینکرو - گردوئی
سفید - والیس
سفید - والیس
پلاتین - پاین 4
پلاتین - پاین 4
پاین 11 - پاین 9
پاین 11 - پاین 9
بیاض - ونگه
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی دیواری آرمز
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی دیواری آرمز1402-12074 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1402-120

محصولات هم خانواده

مشاهده
0
سبد خرید شما
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.