قبل
بعدی
کاربرد کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120 :
کمد درب کشویی بلند اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این کمدها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
کمد درب کشویی کوتاه، با کاربری جارختی برای قرارگیری لباس، لوازم شخصی و کفش. نگهداری اسناد و زونکن و کتابخانه.
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - ماهگونی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سینکرو - گردوئی
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
سفید - والیس
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پلاتین - پاین 4
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
پاین 11 - پاین 9
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
بیاض - ونگه
کمد درب کشویی بلند اینترست تیپ 1206-120
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
کمد درب کشویی بلند اینترست1206-120190 cm40 cm120 cmتماس بگیرید1206-120

محصولات هم خانواده