قبل
بعدی
کاربرد میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706 :
میز جلو مبلی اینترست به فضاهای مدیریت و انتظار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این میز حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز جلو مبلی اینترست دارای دو سطح مختلف مناسب پذیرایی و قراردادن وسایل پذیرایی و کتاب و مجله در طبقه پایین
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - ماهگونی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سینکرو - گردوئی
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
سفید - والیس
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پلاتین - پاین 4
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
پاین 11 - پاین 9
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
بیاض - ونگه
میز جلو مبلی اینترست تیپ 1706
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز جلو مبلی اینترست 170640 cm45 cm90 cmتماس بگیرید1706

محصولات هم خانواده