قبل
بعدی
کاربرد میز تلویزیون اینترست تیپ 1606 :
میز تلویزیون اینترست به دفتر مدیریت شما آرامشی دلپذیر می بخشد. طراحی چشم نواز این میز تلویزیون حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
میز تلویزیون اینترست دارای 2 کشو جهت نگهداری لوازم جانبی وسایل صوتی تصویری و فضای بدون درب مناسب تجهیزات، و کمد درب دار.
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سینکرو - ماهگونی
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سینکرو - گردوئی
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
سفید - والیس
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
پلاتین - پاین 4
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
پاین 11 - پاین 9
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
بیاض - ونگه
میز تلویزیون اینترست تیپ 1606
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
میز تلویزیون اینترست1606-18045 cm45 cm180 cmتماس بگیرید1606-180
میز تلویزیون اینترست1606-15045 cm45 cm150 cmتماس بگیرید1606-150
میز تلویزیون اینترست1606-12045 cm45 cm120 cmتماس بگیرید1606-120

محصولات هم خانواده