قبل
بعدی
کاربرد فلاور باکس اینترست تیپ 2006 :
فلاور باکس اینترست به تمامی فضاهای کار شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این کشوها حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
جانبخشی به فضاهای اداری با استفاده از فلاور باکس پرتابل همخوان با مبلمان اداری
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - ماهگونی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سینکرو - گردوئی
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
سفید - والیس
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پلاتین - پاین 4
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
پاین 11 - پاین 9
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
بیاض - ونگه
فلاور باکس اینترست تیپ 2006
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
فلاور باکس اینترست2006-9025 cm30 cm90 cmتماس بگیرید2006-90
فلاور باکس اینترست2006-6025 cm30 cm60 cmتماس بگیرید2006-60

محصولات هم خانواده