قبل
بعدی
کاربرد تریبون اینترست تیپ 1906 :
تریبون اینترست به فضای جلسات شما آرامشی دلپذیر می بخشد، طراحی چشم نواز این تریبون و کمد حاصل ساعتها تلاش مهندسین آبادیس برای پاسخگویی به همه خواسته هایی است که مدیران میتوانند از فضای کار خود داشته باشند.
ویژگی‌ها:
تریبون اینترست دارای دو سطح برای قرارگیری تجهیزات و لوازم تحریر و … و کمد برای کیف دستی و لوازم شخصی.
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - ماهگونی
تریبون اینترست تیپ 1906
سینکرو - گردوئی
تریبون اینترست تیپ 1906
سفید - والیس
تریبون اینترست تیپ 1906
پلاتین - پاین 4
تریبون اینترست تیپ 1906
پاین 11 - پاین 9
تریبون اینترست تیپ 1906
بیاض - ونگه
تریبون اینترست تیپ 1906
محصولتیپHDWقیمت ریالتیپ
تریبون اینترست1906120 cm50 cm60 cmتماس بگیرید1906

محصولات هم خانواده