قبل
بعدی
بازسازی و تجهیز مبلمان اداری

شرکت آبادیس هنر پردازش فضا افتخار دارد که بازسازی دیوارکوب ها، کف، سقف کاذب، تجهیز مبلمان اداری و پارتیشن بندی استانداری البرز را طراحی و اجرا نموده است.